3D-träning – nytt tankesätt kring styrketräning och rehab

3D-träning – nytt tankesätt kring styrketräning och rehab

Träningen bygger på att kroppen alltid jobbar i tre plan, . Grundidén är att styrketräningen ska vara anpassad till de rörelser du utför på fotbollsplanen. Namnet 3D syftar på att kroppen ska röra sig i tre dimensioner, framåt-bakåt, i sidled och med rotation.

Träningen har visat ge fantastiska resultat både när det gäller prestationsutveckling, skadeförebyggande och rehabiliteringsträning.

Instruktören Tobias Göransson utbildar sig för tillfället inom 3D funktion. Utbildningen innefattar sju delar under ett år.

För mer info: 3dfunktion.se

Lämna en kommentar